Little Catechism

ദൈവലക്ഷണങ്ങള്

1  തന്നാല്‍ താനായിരിക്കുന്നു‍.

2  അനാദിയായിരിക്കുന്നു.

3  അശരീരിയായിരിക്കുന്നു‍.

4  സര്‍വ്വനന്‍മസ്വരൂപനായിരിക്കുന്നു‍.

5  സകലത്തിനും ആദികാരണമായിരിക്കുന്നു.

സര്‍വ്വ വ്യാപിയായിരിക്കുന്നു