• ലോകരക്ഷകനായ ഈശോ ലോകഗുരുവുമാണ്. മറ്റാരും പഠിപ്പിക്കാത്ത വിധ
  ത്തില്‍ ദൈവികനിയമങ്ങളെ അവിടുന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും
  വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. കടലോരങ്ങളിലും മലകളിലും തെരുവീഥികളിലും സിന
  ഗോഗുകളിലും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഈശോ, ശിഷ്യډാര്‍ക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ രഹ
  സ്യങ്ങള്‍ വ്യഖ്യാനിച്ചുകൊടുത്തു. "ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോള്‍ യേശു മലയിലേക്കു
  കയറി. അവന്‍ ഇരുന്നപ്പോള്‍ ശിഷ്യډാര്‍ അടുത്തെത്തി. അവന്‍ അവരെ പഠിപ്പിക്കാന്‍
  തുടങ്ങി" (മത്താ. 51:1-2). മലയിലെ പ്രസംഗം അഥവാ ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്ന് വിഖ്യാത
  മായ ഈശോയുടെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലമിതാണ്. ഈശോ അധികാര
  ത്തോടുകൂടി ദൈവപിതാവിന്‍റെ അഭീഷ്ടം മനുഷ്യമക്കളെ അറിയിക്കുന്ന
  രംഗമാണിത്. അവിടുത്തെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ സാരം സുവിശേഷഭാഗ്യങ്ങള്‍ അഥവാ
  അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങള്‍ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. സുവിശേഷഭാഗ്യങ്ങളെത്തുടര്‍ന്നുള്ള അവി
  ടുത്തെ പ്രബോധനങ്ങള്‍ വി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്
  അദ്ധ്യായങ്ങളില്‍ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
   
  ക്രിസ്തുശിഷ്യന്‍ എപ്രകാരമാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നു കൃത്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
  നല്‍കുന്ന ഈശോ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പും ലോകത്തിന്‍റെ പ്രകാശവുമാകാന്‍ തന്‍റെ
  അനുയായികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അവിടുന്നു അരുളിചെയ്യുന്നു: "നിങ്ങള്‍ ഭൂമി
  യുടെ ഉപ്പാണ്. ഉറകെട്ടുപോയാല്‍ ഉപ്പിന് എങ്ങനെ വീണ്ടും ഉറ കൂട്ടും? പുറത്തേക്ക്
  വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മനുഷ്യരാല്‍ ചവിട്ടപ്പെടാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും അതു കൊള്ളുകയില്ല,
  നിങ്ങള്‍ ലോകത്തിന്‍റെ പ്രകാശമാണ്. മലമുകളില്‍ പണിതുയര്‍ത്തിയ പട്ടണത്തെ മറ
  ച്ചുവയ്ക്കുക സാധ്യമല്ല. വിളക്കുകൊളുത്തി ആരും പറയുടെ കീഴില്‍ വയ്ക്കാറില്ല.
  പീഠത്തിേډലാണ് വയ്ക്കുക. അപ്പോള്‍ അത് ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രകാശം
  നല്‍കുന്നു. അപ്രകാരം, മനുഷ്യര്‍ നിങ്ങളുടെ സത്പ്രവൃത്തികള്‍ കണ്ട്, സ്വര്‍ഗസ്ഥ
  നായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ
  മുമ്പില്‍ പ്രകാശിക്കട്ടെ" (മത്താ.5:13-16).
   
  ക്രിസ്തുശിഷ്യരെ ഉപ്പിനോടും പ്രകാശത്തോടും സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ
  അവരുടെ ദൗത്യവും സ്ഥാനവുമെല്ലാം ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വലിച്ചെറിയാനും
  മറച്ചുവയ്ക്കാനുമുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയതയെന്നും അതു ലോകത്തിനു
  രുചിപകരാനും പ്രകാശമേകാനും ഉള്ളതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ
  പ്രബോധനം.

  ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ്

   
   
  ബൈബിളില്‍ പഴയനിയമത്തിലും പുതിയനിയമത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു
  പ്രതീകമാണ് ഉപ്പ്. ദൈവത്തിന് അര്‍പ്പിക്കുന്ന ധാന്യബലികളിലെല്ലാം ഉപ്പുചേര്‍ക്കണ
  മെന്ന് ഇസ്രായേല്‍ക്കാരുടെയിടയില്‍ നിയമമുണ്ടായിരുന്നു. (ലേവ്യര്‍ 2:13).
  ഭക്ഷണത്തിന് രുചി പകരുന്നതും ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും
  ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു വസ്തുവാണ് ഉപ്പ്. ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളും ക്രൈസ്തവ
  ജീവിതത്തില്‍ അന്വര്‍ത്ഥമാണ്.
   

   

  1. രുചിപകരുന്ന ജീവിതം

   
   
  ഉപ്പ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ക്ക് രുചി പകരുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. ഉപ്പുപോലെ ഈ
  ലോകത്തിനു രുചിപകരാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി. അവന്‍റെ വാക്കും പ്രവൃ
  ത്തിയും ലോകത്തിന് ആഹ്ലാദം പകരുന്നതായിരിക്കണം. ഉപ്പിന് ഉറകെട്ടുപോയാല്‍
  വലിച്ചെറിയാനേ കൊള്ളു എന്ന് ഈശോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അവിടുന്ന് ശിഷ്യډാരോട്
  പറയുന്നു: "നിങ്ങള്‍ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിന്‍. ഞാന്‍ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതു
  പോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു പരസ്പരം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കില്‍ 
  നിങ്ങള്‍ എന്‍റെ ശിഷ്യډാരാണെന്ന് അതുമൂലം എല്ലാവരും അറിയും" (യോ
  ഹ. 13:35). ആദിമക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും അനേകരെ
  ഈശോയിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം, രുചി പകരുന്ന സാന്നിദ്ധ്യമായിരുന്നു അവരു
  ടേത്. അതുപോലെ ലോകത്തിന് രുചിയേകുന്ന ഒരു സ്നേഹസംസ്കാരം വളര്‍ത്താന്‍
  നാം പരിശ്രമിക്കണം.
   

  2. സംരക്ഷിക്കുന്ന ജീവിതം

   
   
  ഉപ്പിന്‍റെ അടുത്തഗുണം, ആഹാരസാധനങ്ങള്‍ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഉപ
  കരിക്കുന്നുവെന്നതാണ്. ഉപ്പിലിട്ടു സൂക്ഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ മാസങ്ങളും വര്‍ഷ
  ങ്ങള്‍തന്നെയും കേടുവരാതെയിരിക്കുന്നത് സര്‍വസാധാരണമാണല്ലോ. ഉപ്പിന്‍റെ ഉറ
  കൊണ്ട്, കേടുവരുത്തുന്ന  രാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ തടയാനും ആഹാരവസ്തുക്കള്‍
  സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്നു. ക്രിസ്തുശിഷ്യന്‍റെയും ദൗത്യം ഇതാണ്. സമൂഹത്തില്‍
  നിലനില്ക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെയും സത്യങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികളില്‍ നിന്ന്
  അവയെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക. ധാര്‍മ്മികമൂല്യങ്ങള്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തി, സ്വാര്‍ത്ഥരായി
  നടക്കുന്ന ആധുനികമനുഷ്യനു മുന്നില്‍ മൂല്യങ്ങളുടെ സംവാഹകരും സംരക്ഷകരുമാ
  കാനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മൂല്യരഹിതമായ സംവിധാനങ്ങള്‍ തഴ
  ച്ചുവളരുകയും സാമൂഹ്യതിډകള്‍ ശക്തിപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇക്കാലത്ത് മൂല്യ
  ങ്ങള്‍ക്കായി നിലകൊള്ളാനും മൂല്യച്യുതിയില്‍ നിന്ന് സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും
   
  ബോധ്യത്തോടും ധീരതയോടും കൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് ഒരു ക്രിസ്തുശിഷ്യന്‍റെ
  ധര്‍മം.

  3. ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ജീവിതം

   
   
  ഉപ്പിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഗുണം വസ്തുക്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കാന്‍ അതിനു കഴിയു
  മെന്നതാണ്. പാപപങ്കിലമായ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലും ഈ സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചത്തിലും
  അശുദ്ധിയുണ്ട്. അവയെ ശുദ്ധീകരിക്കാന്‍ കടപ്പെട്ടവനാണ് ക്രൈസ്തവന്‍. എവിടെ
  പാപം വളരുന്നുവോ അവിടെ പുണ്യത്തിന്‍റെ ചൈതന്യം പകര്‍ന്ന് ലോകത്തെ
  ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് ഈശോയുടെ ശിഷ്യډാര്‍ അയയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പാപകര
  മായ സാഹചര്യങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും തള്ളിക്കളയാതെ
  അവയെ അതില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്തുമ്പോഴാണ്
  നാം യഥാര്‍ത്ഥ ഉപ്പായി മാറുന്നത്. ഈ വിധത്തില്‍ രുചിപകര്‍ന്നും കേടുവരാതെ സംര
  ക്ഷിച്ചും തിډയില്‍ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചും ദൈവരാജ്യ ചൈതന്യത്തില്‍ നാം
  ജീവിക്കുമ്പോള്‍ ഈ ഭൂമിയിലെ ഉറകെടാത്ത ഉപ്പായി നമ്മള്‍ മാറും.
   

  ലോകത്തിന്‍റെ പ്രകാശം

   
   
  ഈശോ തന്‍റെ ശിഷ്യډാരെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തമായ
  മറ്റൊരു പ്രതീകമാണ് പ്രകാശം. പഴയനിയമത്തില്‍ പ്രകാശം, അഗ്നി എന്നിവ ദൈവ
  സാന്നിദ്ധ്യത്തിന്‍റെ അടയാളങ്ങളാണ്. മോശയ്ക്ക് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മുള്‍പ്പ
  ടര്‍പ്പില്‍ എരിയുന്ന അഗ്നിയിലാണ് (പുറപ്പാട്. 3:2). ഇസ്രായേല്‍ക്കാരുടെ കാനാന്‍ദേശ
  ത്തേക്കുള്ള യാത്രയില്‍ രാത്രികാലങ്ങളില്‍ അഗ്നിസ്തംഭത്തിന്‍റെ രൂപത്തിലാണ്
  ദൈവം അവര്‍ക്ക് പ്രകാശം ചൊരിയാന്‍ ഒപ്പമെത്തിയത് (പുറ. 13:21). എസക്കിയേല്‍
  പ്രവാചകന് ദൈവദര്‍ശനം ലഭിക്കുന്നത് പ്രകാശം പരത്തി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയുടെ
  രൂപത്തിലാണ്. പുതിയനിയമത്തില്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പസ്തോലډാരുടെമേല്‍ ഇറ
  ങ്ങിവന്നത് തീനാവുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് (അപ്പ. പ്രവ. 2:3).
   
  ഈശോ പറയുന്നു: "ഞാന്‍ ലോകത്തിന്‍റെ പ്രകാശമാണ്. എന്നെ അനുഗമിക്കു
  ന്നവന്‍ ഒരിക്കലും അന്ധകാരത്തില്‍ നടക്കുകയില്ല. അവനു ജീവന്‍റെ പ്രകാശമുണ്ടായി
  രിക്കും" (യോഹ. 8:12). ഈശോ ലോകത്തിന്‍റെ പ്രകാശമായി അവതരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്
  സുവിശേഷകന്‍ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: "അന്ധകാരത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്തി
  രുന്ന ജനങ്ങള്‍ വലിയ പ്രകാശം കണ്ടു. മരണത്തിന്‍റെ മേഖലയിലും നിഴലിലും വസി
  ച്ചിരുന്നവര്‍ക്കായി ഒരു ദീപ്തി ഉദയം ചെയ്തു" (മത്താ. 4:16). വി. യോഹന്നാനും
  ഈശോയെ പ്രകാശമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു:.. "ആ ജീവന്‍ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമാ
  യിരുന്നു. ആ വെളിച്ചം ഇരുളില്‍ പ്രകാശിക്കുന്നു; അതിനെ കീഴടക്കാന്‍ ഇരുളിനു കഴി
  ഞ്ഞില്ല" (യോഹ. 1:5).

  1. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു വഴികാട്ടുന്നവന്‍

   
   
  ഈശോ തന്‍റെ ശിഷ്യډാരോട് നിങ്ങള്‍ ലോകത്തിന്‍റെ പ്രകാശമാണെന്നു പറ
   
  ഞ്ഞപ്പോള്‍ ദൈവചൈതന്യത്താല്‍ നിറഞ്ഞവരാകണമെന്നാണ് അര്‍ത്ഥമാക്കിയത്.
  ദൈവചൈതന്യത്താല്‍ നിറഞ്ഞവന്‍ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു ദീപത്തിന്
  സമാനമാണ്. ദീപം പ്രകാശിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയല്ല, മറ്റുള്ളവര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ്.
  മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വെളിച്ചം പകരുകയാണ് ദീപത്തിന്‍റെ കടമ. വെളിച്ചമുള്ളപ്പോള്‍ ലക്ഷ്യ
  ത്തിലേക്കുള്ള പാത വ്യക്തമാണ്. ലോകജീവിതത്തില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വഴികാട്ടുന്നവ
  നാണ് യഥാര്‍ത്ഥ ക്രിസ്തുശിഷ്യന്‍. കാര്‍ഡിനല്‍ ന്യൂമാന്‍റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രാര്‍ത്ഥനയി
  താണ്: 'വെളിച്ചമേ നയിച്ചാലും!' ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന നമ്മുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥനയാകണം.
  ഈശോയാകുന്ന വെളിച്ചത്താല്‍ നിറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതവും വാക്കുകളും
  പ്രവൃത്തികളും വഴി നാം മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വെളിച്ചമായിത്തീരണം. അപ്പോള്‍ നമ്മിലെ
  വെളിച്ചം അനേകര്‍ക്ക് വഴികാട്ടാന്‍ ഇടവരും.
   

  2. അന്ധകാരത്തെ അകറ്റുന്നവന്‍

   
   
  അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ പ്രകാശത്തിനു കഴിയും പാപത്തിന്‍റെ അന്ധകാ
  രത്താല്‍ കഴിയുന്ന ലോകത്തില്‍ പുണ്യത്തിന്‍റെ പ്രകാശം നിറയ്ക്കാന്‍
  ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമുക്കു കടമയുണ്ട്. യുദ്ധവും തീവ്രവാദവും അക്രമവും അനീ
  തിയും ചൂഷണവുമെല്ലം നിത്യസംഭവങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ട
  ത്തില്‍ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ പ്രകാശത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട്. തിډയുടെ
  ശക്തികളാകുന്ന അന്ധകാരത്തെ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ചൈതന്യമാകുന്ന
  ദിവ്യപ്രകാശത്തിന്‍റെ ശക്തിയാല്‍ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും നിന്ന്
  ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ നമ്മള്‍ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കണം.

  3. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ശക്തി പകരുന്നവന്‍

   
   
  പ്രകാശം എപ്പോഴും ഉണര്‍വും ശക്തിയും പകരുന്നതാണ്. അതുപോലെ
  ക്രിസ്തുശിഷ്യരായ നമ്മുടെ ജീവിതവും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഉണര്‍വും ശക്തിയും
  പകരുന്നതാകണം. വിളക്ക് വിളക്കാവുന്നത് അത് പ്രകാശം പരത്തുമ്പോഴാണ്. ഉപ്പ്
  ഉപ്പായിരിക്കുന്നത് അത് ഉറകെടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. മാമ്മോദീസായിലൂടെ ഈശോ
  യുടെ ശിഷ്യരായിത്തീര്‍ന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം പറയുടെ അടിയില്‍ വയ്ക്കുന്ന ദീപം
  പോലെ മറിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ളതല്ല. വീട്ടിലും നാട്ടിലും പഠനസ്ഥലത്തും പണിശാലയി
  ലുമൊക്കെ സത്യസന്ധമായ പെരുമാറ്റവും പരസ്നേഹത്തിലധിഷ്ഠിതമായ പ്രവൃത്തി
  കളുംവഴി ഭൂമിയുടെ ഉപ്പും ലോകത്തിന് പ്രകാശവുമായിത്തീരാനുള്ളതാണ്. ഈശോ
  പറഞ്ഞു: "മനുഷ്യര്‍ നിങ്ങളുടെ സത്പ്രവൃത്തികള്‍ കണ്ട്, സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ
  പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പില്‍
  പ്രകാശിക്കട്ടെ" (മത്താ. 5:16). അതിനാല്‍ നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ട് അനേകര്‍
  ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാന്‍ ഇടയാകത്തക്കവിധം പ്രകാശിതമായ ജീവിതത്തിന്
  ഉടമകളായിത്തീരാന്‍ നമുക്കു ശ്രമിക്കാം.

  1. ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം

   
   
  1. ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ് എന്ന നിലയില്‍ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം വിധത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തി
  ക്കാന്‍ സാധിക്കും?
   
  2. ക്രൈസ്തവരായ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലോകത്തിന്‍റെ പ്രകാശമായി ജീവിക്കാം?
   
   

  2. ഉത്തരം കണ്ടെത്താം 

   
   
  1. ഉപ്പിന്‍റെയും പ്രകാശത്തിന്‍റെയും ഉപമയിലൂടെ ക്രിസ്തുശിഷ്യന്‍റെ സ്വഭാവം
  വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈശോയുടെ തിരുവചനം ഉദ്ധരിക്കുക.
   
  2. ക്രൈസ്തവര്‍ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് എന്നു പറയുന്നതു വഴി അര്‍ത്ഥ
  മാക്കുന്നതെന്ത്?
   
  3. ക്രൈസ്തവര്‍ ലോകത്തിന്‍റെ പ്രകാശമാകുന്നു. വിശദമാക്കുക.
   
  4. "മനുഷ്യര്‍ നിങ്ങളുടെ സത്പ്രവൃത്തികള്‍ കണ്ട് സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ
  പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പില്‍
  പ്രകാശിക്കട്ടെ" (മത്താ. 5:16). ഈ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാന്‍ നാം എന്തെല്ലാം
  ചെയ്യണമെന്നു വിവരിക്കുക.
   
  5. സഭയിലും സമൂഹത്തിലും ഈശോയ്ക്കു സാക്ഷികളായിരിക്കാന്‍ വിളിക്ക
  പ്പെട്ടവരാണു നാം. ഏതെല്ലാം വിധത്തില്‍ ഈശോയ്ക്കു സാക്ഷികളാകാന്‍
  സാധിക്കും എന്നു വിവരിക്കുക.
   
   

   

  3. പ്രവര്‍ത്തിക്കാം 

   
   
  ലോകത്തിന്‍റെ പ്രകാശവും ഭൂമിയുടെ ഉപ്പുമായി ജീവിച്ച് മഹത്വം നേടിയ
  സീറോമലബാര്‍ സഭയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതകഥ
  വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക.
   

   

  4. ദൈവവചനം വായിക്കാം

   
   
  1 കോറി. 13:1-13.