• 2004 മെയ് 16-ാം തീയതി പരിശുദ്ധപിതാവ് ജോണ്‍ പോള്‍ 2-ാം മന്‍ മാര്‍പാപ്പ
  ഇറ്റലിക്കാരിയായ ജാന്ന ബെറേത്ത മോളയെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജീവന്‍റെ
  മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുകയും തന്‍റെ കുഞ്ഞിന്‍റെ ജീവന്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍വേണ്ടി സ്വന്തം
  ജീവന്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ പോലും തയ്യാറാവുകയും ചെയ്ത വിശുദ്ധയായിരുന്നു അവള്‍.
  ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലും ഭാര്യ എന്ന നിലയിലും അമ്മയെന്ന നിലയിലും ഡോക്ടര്‍
  എന്ന നിലയിലും ജീവനെ ആദരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത വിശുദ്ധ
  ജാന്നയുടെ ജീവിതം ജീവനെ ആദരിക്കുകയും ജീവസംരക്ഷണത്തിനായി
  പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മാതൃകയും പ്രചോദനവുമായി നിലകൊള്ളുന്നു.
   
  വിസ്മയങ്ങളുടെ കലവറയായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ്
  ജീവന്‍. ജീവന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഈ ലോകത്തെ ചേതോഹരമാക്കി മാറ്റുന്നു. ജീവന്‍
  സംരക്ഷിക്കാനും വളര്‍ത്താനുമുള്ള കടമ ഓരോരുത്തര്‍ക്കുമുണ്ട്. ജീവന്‍റെ മൂല്യവും
  മാഹാത്മ്യവും മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ ജീവന്‍റെ സംരക്ഷകരും വക്താക്കളുമാകാന്‍
  നമുക്കു കഴിയൂ.
   

  ജീവന്‍-ദൈവദാനം

   
   
  ദൈവം നല്കിയ സവിശേഷദാനമാണ് ജീവന്‍. ജീവന്‍റെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി
  വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ട്. ജലമാണ് ജീവന്‍റെ പിള്ളത്തൊട്ടിലെന്നും
  ജീവന് പരിണാമഭേദങ്ങള്‍ വന്ന് മനുഷ്യന്‍ രൂപപ്പെട്ടുവെന്നും ശാസ്ത്രം പറയുന്നു.
  സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്‍ നീണ്ട പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ ജീവജാലങ്ങള്‍
  ഉണ്ടായതെന്ന് പരിണാമസിദ്ധാന്തം അവകാശപ്പെടുന്നു.
   
  ബൈബിളിന്‍റെ വീക്ഷണത്തില്‍ ദൈവമാണ് ജീവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്. ജീവന്‍റെ
  സ്രഷ്ടാവും ഉറവിടവും അവിടുന്നുതന്നെ. ജീവന്‍റെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള
   
  ബൈബിളിന്‍റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെയും വീക്ഷണങ്ങള്‍ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായി
  കാണേണ്ടതില്ല. ജീവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ബൈബിള്‍ ഉത്തരം
  നല്കുന്നു. ജീവന്‍ രൂപപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ നിരീ
  ക്ഷണ വിഷയം. അതിനാല്‍ ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെയും ബൈബിളിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍
  നടത്തുന്ന ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍ ജീവന്‍റെ മഹാത്മ്യത്തെ കൂടുതലായി മന
  സ്സിലാക്കാന്‍ നമ്മെ സഹായിക്കും.
   
  പ്രകൃതിയും സര്‍വജീവജാലങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത
  എന്നത്തേക്കാളും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്.
  ജീവനെ ആദരിക്കാത്ത സംസ്കാരം ലോകത്തിന്‍റെ നിലനില്പിനുതന്നെ ഭീഷണിയാ
  വുമെന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം നാം മറക്കരുത്. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സകല ജീവജാലങ്ങള്‍ക്കും
  വളര്‍ന്നു വികസിക്കാനും നിലനില്‍ക്കാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട്.

  മനുഷ്യന്‍റെ മഹത്വം

   
   
  സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമാണ് മനുഷ്യന്‍. ദൈവത്തിന്‍റെ സവിശേഷ സൃഷ്ടി
  യാണവന്‍. ദൈവത്തിന്‍റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മനു
  ഷ്യനെന്ന് ബൈബിള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു ജീവജാലങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്
  മനുഷ്യന്‍. അവന് ശരീരവും ആത്മാവുമുണ്ട്. ദൈവികജീവനില്‍ നേരിട്ടു പങ്കുചേരാന്‍
  അവന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് മനുഷ്യജീവന്‍റെ മഹത്വത്തിനുള്ള  അടി
  സ്ഥാനകാരണം.
   
  ദൈവപുത്രനായ ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തോടെ മനുഷ്യന്‍റെ മഹത്വം
  ലോകത്തിന് വെളിവാക്കപ്പെട്ടു. ദൈവമക്കളായിത്തീരാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ്
  മനുഷ്യര്‍ എന്ന തിരിച്ചറിവ് മനുഷ്യന് ലഭിച്ചു. പാപത്തിന്‍റെ ഫലമായി മനുഷ്യന്‍റെ
  ദൈവികഛായയ്ക്കും സാദൃശ്യത്തിനും മങ്ങലേറ്റപ്പോള്‍ ഈശോ തന്‍റെ
  കുരിശുമരണത്തിലൂടെ ജീവന്‍ ബലിയര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യമഹത്വം വീണ്ടെടുത്തു.
  ശരീരത്തോടെയുള്ള ഉത്ഥാനം കൊണ്ട് മനുഷ്യശരീരത്തിന് അവിടുന്ന് ഉപരിമഹത്വം
  നല്കുകയും ചെയ്തു.
   
  മനുഷ്യന് തന്‍റെ ജീവന്‍ പങ്കുവച്ചതിലൂടെ ദൈവം അവനില്‍ വലിയൊരു ഉത്തര
  വാദിത്വവും നിക്ഷേപിച്ചു. ജീവന്‍ നല്കുകയും ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുക
  എന്നതാണത്. ജീവനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കാനും നാം കടപ്പെട്ടിരി
  ക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിലാണ്. മനുഷ്യജീവന്‍ എല്ലാ അവസരത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെ
  ടണം എന്ന ദൈവഹിതം 'കൊല്ലരുത്' എന്ന അഞ്ചാം പ്രമാണത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടു
  ന്നു. മനുഷ്യജീവനെ ഹനിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളെയും സൃഷ്ടിയുടെ ആരം
  ഭത്തില്‍ത്തന്നെ ദൈവം വിലക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ജീവന്‍ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള
   
  ഉത്തരവാദിത്വവും ദൈവം  അവരെ ഏല്‍പിച്ചിരുന്നു. എവിടെ നിന്‍റെ സഹോദരന്‍
  എന്ന് കായേനോട് ദൈവം ചോദിച്ച ചോദ്യം സഹോദരന്‍റെ ജീവന്‍ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള
  നമ്മുടെ കടമയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.
   
  ജീവനു നേരെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ അതിക്രമം പോലും ദൈവപ്രമാണത്തിന്‍റെ
  ലംഘനമാണ്. ഏതു ജീവിതസാഹചര്യത്തിലും ജീവന്‍റെ സംരക്ഷകരായിരിക്കാന്‍
  നാം കടപ്പെട്ടവരാണ്. ഓരോ കര്‍മ്മമണ്ഡലത്തിലും ദൈവികദാനമായ ജീവന്‍റെ
  മഹത്വം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കാന്‍ നമുക്കു കഴിയണം.

  ജീവനോടുള്ള ആദരവ്

   
   
  മനുഷ്യജീവനോടുള്ള ആദരവ് സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തോടു തന്നെയുള്ള ആദര
  വാണ്. വര്‍ണ-വര്‍ഗ-ജാതി-മത വ്യത്യാസങ്ങള്‍ക്ക് അതീതമായി എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങ
  ളിലും മനുഷ്യജീവന്‍ ആദരിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്‍റെ ആഗ്രഹം. പ്രായമായ
  വരും രോഗം ബാധിച്ചവരും അംഗവൈകല്യം ഉള്ളവരും നിരാലംബരുമൊക്കെ മനു
  ഷ്യര്‍ തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ കുറവുകളുള്ളവരുടെ ജീവന് പ്രാധാന്യം
  കുറയുന്നില്ല. അവര്‍ പ്രത്യേക പരിഗണനയും സംരക്ഷണവും അര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവ
  രിലെ ജീവന്‍റെ മഹത്വത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് പാപമാണ്.
   
  അനുദിനജീവിതത്തില്‍ സഹോദരന്‍റെ കാവല്‍ക്കാരനായിരിക്കാന്‍ നമുക്ക്
  ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ അപരനെ പരിഗണിക്കുകയും
  പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ ജീവന്‍റെ കാവല്‍ക്കാരായി മാറുന്നു. വി. മാക്സ്മി
  ല്യന്‍ കോള്‍ബെയും വി. മദര്‍ തെരേസയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫാദര്‍ ഡാമിയനും വി. ജാന്ന
  മോള ബെറേത്തായുമൊക്കെ വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകള്‍ കയറിയത് ജീവന്‍റെ സംരക്ഷ
  കരായതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ്. കാരണം, ഈശോ പഠിപ്പിച്ചു: "സ്നേഹിതര്‍ക്കുവേണ്ടി
  ജീവന്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ വലിയ സ്നേഹം ഇല്ല" (യോഹ. 15:13).

  ജീവനെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളികള്‍

   
   
  മനുഷ്യജീവന് വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്ന ഒട്ടനേകം സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഇന്നു നിലവി
  ലുണ്ട്. സുഖജീവിതം തേടിയുള്ള മനുഷ്യന്‍റെ ചെയ്തികളും അതിനു സഹായിക്കുന്ന
  വിധത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളര്‍ച്ചയും ഒരു
  വശത്ത് ; ലോകമെമ്പാടും പെരുകി വരുന്ന അക്രമവാസനയും ഭീകര പ്രവര്‍ത്തന
  ങ്ങളും മറുവശത്ത്. ഇതിനിടയില്‍ പൊലിഞ്ഞുപോകുന്ന മനുഷ്യജീവിതങ്ങളുടെ
  എണ്ണം നിര്‍ണയിക്കാനാവാത്തതാണ്. പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തില്‍ മനുഷ്യജീവനെ
  ഹനിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഏറി വരുന്നു. അത്തരം വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചു ശരി
  യായ അറിവ് ഉത്തമ ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കും.

  1. ഭ്രൂണഹത്യ

   
   
  അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തിനുള്ളില്‍ ഉരുവാകുന്ന മനുഷ്യജീവനെ കൃത്രിമ മാര്‍ഗ
  ങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഭ്രൂണഹത്യ അഥവാ ഗര്‍ഭഛിദ്രം
  സാധൂകരിക്കാവുന്ന ഒരു ജനനനിയന്ത്രണ മാര്‍ഗമായി ഗര്‍ഭഛിദ്രത്തെ ചിലര്‍ അവതരി
  പ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ കൊലപാതകമാണ്. അതിനാല്‍ വലിയ
  പാപവുമാണ്. ഗര്‍ഭധാരണനിമിഷം തന്നെ ജീവന്‍ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. സങ്കീര്‍ത്തകന്‍ പറ
  യുന്നു: "അവിടുന്നാണ് എന്‍റെ അന്തരംഗത്തിനു രൂപം നല്കിയത്; എന്‍റെ അമ്മയുടെ
  ഉദരത്തില്‍ അവിടുന്ന് എന്നെ മെനഞ്ഞു. ഞാന്‍ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു: എന്തെ
  ന്നാല്‍, അങ്ങ് എന്നെ വിസ്മയനീയമായി സൃഷ്ടിച്ചു" (സങ്കീ. 139:13-14).
   
  സ്വരക്ഷയ്ക്കോ പ്രതിരോധത്തിനോ കഴിയാത്ത ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവിനെ വധിക്കു
  ന്നത് ഗൗരവമേറിയ തിډയാണ്; മാരകപാപമാണ്. അതിനാല്‍ ഭ്രൂണഹത്യ അനുവദി
  ക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല. വി.മദര്‍ തെരേസയുടെ വാക്കുകളില്‍, "നിരപരാധികളെ
  വധിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരിക്കലും ലോകത്തില്‍ ഒന്നാമതാകില്ല".
  കാരണം നിരാലംബരെ കൊല്ലാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന രാഷ്ട്രമല്ല മറിച്ച് അവരെ
  സംരക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് ഉന്നത രാഷ്ട്രം. എന്നാല്‍ ഗര്‍ഭഛിദ്രം നിയമാ
  നുസൃതമാക്കിയ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ ഇന്നു ലോകത്തിലുണ്ട്. ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുക്കളെ നശി
  പ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം
  പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും ദൈവികപദ്ധതിക്കു വിരുദ്ധമായാണ്.
   
  അമ്മയുടെ ഉദരത്തില്‍ വളര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിശുവും മനുഷ്യനാണ്. ആ
  ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണ്. രണ്ടാം വത്തിക്കാന്‍ കൗണ്‍സിലിന്‍റെ 'സഭ ആധുനിക
  ലോകത്തില്‍' എന്ന പ്രമാണ രേഖയില്‍ പറയുന്നു: "മനുഷ്യജീവനെ അതിന്‍റെ ഉത്ഭവ
  ത്തിന്‍റെ ആദ്യനിമിഷം മുതല്‍  അതീവശ്രദ്ധയോടെ സംരക്ഷിക്കണം" (51). ഉദരത്തില്‍
  ഉരുവാകുന്ന നിമിഷം മുതല്‍ മനുഷ്യജീവനെ സംരക്ഷിക്കാനും വളര്‍ത്താനുമുള്ള കട
  മയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനു നല്കിയിരിക്കുന്നത്.

  2. കൊലപാതകം

   
   
  ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്
  നാം ജീവിക്കുന്നത്. വിദ്വേഷത്തോടെയോ ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെയോ ബോധപൂര്‍വം
  നടത്തുന്ന മനുഷ്യവധമാണ് കൊലപാതകം. മറ്റൊരാളുടെ ജീവനെ നശിപ്പിക്കുന്ന
  ക്രൂരകൃത്യമാണിത്. പണത്തിനുവേണ്ടിയും സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയും
  കാമക്രോധങ്ങളാല്‍ പ്രേരിതരായും മറ്റും ഇന്ന് കൊലപാതകങ്ങള്‍ ഏറിവരുന്നു. ഇത്
  മഹാപാതകവും ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയുമാണ്. ഇതിനെതിരെ
  പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടത് ക്രൈസ്തവ ധര്‍മവുമാണ്.

  3. ആത്മഹത്യ

   
   
  ജീവന്‍റെ ദാതാവും പരമാധികാരിയും ദൈവമാണ്. നമുക്കു ജീവന്‍ നല്കിയ
  ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞ്, ജീവന്‍ സംരക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുവാന്‍ നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കു
  ന്നു. ദൈവം നമ്മെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവന്‍റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരാണ് നാം. ജീവന്‍റെ ഉടമ
  സ്ഥത നമുക്കല്ല, ദൈവത്തിനാണ്. അതിനാല്‍ ജീവന്‍ സ്വയം നശിപ്പിക്കാന്‍ നമുക്ക്
  അവകാശമില്ല. ഒരാള്‍ സ്വന്തം ജീവന്‍ നശിപ്പിക്കുന്നത് പാപമാണ്. അത് സ്വയം
  സ്നേഹത്തിനും ദൈവസ്നേഹത്തിനും എതിരാണ്. സമൂഹത്തോടു ചെയ്യുന്ന അനീ
  തിയും കൂടിയാണ് ആത്മഹത്യ.
   
  ആത്മഹത്യ കൊടിയ തിډയാണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ മാത്രം പോരാ, ആത്മഹത്യ
  യിലേക്കു നയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കാന്‍
  നമ്മള്‍ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. മറ്റുള്ളവരെ ആത്മഹത്യക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും
  അതിനു സഹായിക്കുന്നതും കൊലപാതകത്തിനു തുല്യമായ തിډയാണ്. ഏതൊരവ
  സ്ഥയിലും ദൈവം ദാനമായി നല്‍കിയ ജീവനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദി
  ത്വമാണ് മനുഷ്യനുള്ളത്.
   

  4. കാരുണ്യവധം

   
   
  ജീവതം ദുഃസ്സഹമായിത്തീര്‍ന്നവരെ വധിക്കുന്ന അഥവാ വധിക്കാന്‍
  അനുവദിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് കാരുണ്യവധം അഥവാ ദയാവധം. 'അന്തസ്സുള്ള
  മരണം' എന്നര്‍ത്ഥമുള്ള 'എവുത്തനേസിയ' എന്ന ഗ്രീക്കുപദമാണ് ഇതിന് ഉപയോഗി
  ക്കുന്നത്. ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ മാറാരോഗം ബാധിച്ചവരെ അവരുടെ
  സമ്മതത്തോടെയോ അല്ലാതെയോ മരണത്തിന് വിധേയരാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്.
  തീരാരോഗികളുടെ ജീവന്‍ അപഹരിക്കുന്നതിനെ കാരുണ്യമെന്നു വിളിക്കാനാവില്ല.
  അവരുടെ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണ്. വേദനയും സഹനവും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എല്ലാ
  യ്പ്പോഴും തിډയല്ല. പീഡാസഹനത്തിലൂടെ ഈശോ സഹനത്തിന് രക്ഷാകരമൂല്യം
  നല്‍കി. മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി സഹനങ്ങള്‍ സന്തോഷപൂര്‍വം ഏറ്റെടുത്ത വിശു
  ദ്ധാത്മാക്കളും നമുക്കു മാതൃകയാണ്. സഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കൊന്നൊടുക്കുകയ
  ല്ല, അവര്‍ക്ക് സാന്നിദ്ധ്യവും പരിചരണവും കൊണ്ട് സമാശ്വാസം നല്‍കുകയാണ്
  യഥാര്‍ത്ഥ ക്രിസ്തീയത.
   

  5. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം

   
   
  ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഇന്ന് വര്‍ദ്ധിച്ചു വരികയാണ്, ഇത് ജീവന്
  എതിരെയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതി
  നാല്‍ ലഹരി വസ്തുക്കള്‍ ജീവന്‍റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. പരോക്ഷവും
  സാവധാനത്തിലുള്ളതുമായ ആത്മഹത്യയാണ് ലഹരിക്ക് അടിമയാകുന്നതുവഴി
  വ്യക്തികള്‍ ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തോടും കുടുംബത്തോടും സമൂഹത്തോടുമുള്ള കടമ
  കള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം മനുഷ്യനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മദ്യവും
   
  മയക്കുമരുന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാമൂഹികവിപത്ത് ആണെന്നതിലുപരി ദൈവപ്ര
  മാണത്തിന്‍റെ ലംഘനവുമാണ്, ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള മനോഭാവം വളര്‍ത്താനും
  ലഹരിക്ക് അധീനരായവരെ അനുഭാവപൂര്‍വം പരിഗണിച്ച്, അതില്‍നിന്ന് മോചിപ്പി
  ക്കാനും നമുക്ക് കടമയുണ്ട്.

  ജീവസംസ്കാരം വളര്‍ത്താന്‍

   
   
  ആധുനികകാലത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ ജോണ്‍പോള്‍ രണ്ടാമന്‍
  മാര്‍പാപ്പ 'മരണ സംസ്കാര' മെന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവന്‍റെ കമ്പോളവത്ക
  രണമാണ് മരണസംസ്കാരത്തിന്‍റെ പരിണിതഫലം. ജീവനെതിരെയുള്ള തിډകളും
  പ്രകൃതിയോടുള്ള കടന്നാക്രമണവും മാനവസമൂഹത്തെ ഒരു മരണസംസ്കാര
  ത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പോംവഴി
  ജീവസംസ്കാരം വളര്‍ത്തുക എന്നതാണ്. ദൈവം ദാനമായി നല്‍കിയ ജീവനെ നശി
  പ്പിക്കാനല്ല സംരക്ഷിക്കാനാണ് നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിനാല്‍ മനുഷ്യജീവനും
  മനുഷ്യത്വത്തിനും വിലകല്പിക്കുന്ന ജീവസംസ്കാരം വളര്‍ത്താനും ച്രചരിപ്പി
  ക്കാനും ക്രൈസ്തവരായ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന് നാം ചില പ്രത്യേക
  കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്:

  1. ജീവന്‍റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരാകണം

   
   
  ജീവസംസ്കാരം വളര്‍ത്താന്‍ ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് ജീവന്‍റെ മഹത്വവും
  വിലയും നമ്മള്‍ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നതാണ്. ജീവന്‍റെ വിലയെക്കുറിച്ചുള്ള
  ബോധ്യമില്ലായ്മയാണ് മരണസംസ്കാരത്തിലേക്ക് പലരേയും നയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ
  ക്ലാസുകളിലൂടെയും പ്രബോധന മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും ജീവന്‍റെ
  മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചു പഠിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരാകാന്‍ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം.
   

  2. ജീവന്‍റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഘോഷിക്കണം

   
   
  ജീവസംസ്കാരം വളര്‍ത്താന്‍ ജീവന്‍റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച്
  ബോധ്യമുള്ളവരായാല്‍ മാത്രം പോരാ, ക്ലാസുകളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും
  മറ്റും ഈ ബോധ്യം മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പകര്‍ന്ന് നല്‍കുകയും വേണം.
   

  3. ജീവനെ ആദരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം

   
   
  ജീവസംസ്കാരം വളര്‍ത്താന്‍ വേണ്ട മറ്റൊരുകാര്യം ജീവനെ ആദരിക്കുകയും
  സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇത് വ്യക്തിപരമായ തലത്തിലും
  സംഘടിതമായ തലത്തിലും നടക്കണം. ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള
  പദ്ധതികളിലും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും നാം പങ്കുകാരാകുകയും വേണം.
   

  4. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്‍റെ സമ്പത്തായി കരുതണം

   
   
  കുടുംബങ്ങളാണ് ജീവസംസ്കാരത്തിന്‍റെ പിള്ളത്തൊട്ടില്‍. ജീവന്‍
  ദൈവദാനമാണെന്ന അവബോധത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ജډം നല്‍കുവാന്‍
  ദമ്പതികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദമ്പതികളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും
  ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും കണക്കിലെടുത്ത് ദൈവം നല്‍കുന്ന മക്കളെയെല്ലാം
  സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനും വളര്‍ത്താനും ദമ്പതികള്‍ സന്നദ്ധരാകണം.

   

  5. പ്രൊലൈഫ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടണം

   
   
  ജീവസംസ്കാരത്തിന്‍റെ പ്രചാരകരാണ് പ്രൊലൈഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍. അവരുടെ
  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നുകൊണ്ടും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടും,
  ഈ പ്രസ്ഥാനത്തില്‍ അംഗങ്ങളായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് ജീവസംസ്
  കാരത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാന്‍ നമുക്കു പ്രയത്നിക്കാം.
   
  ഈവിധ മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ ജീവസംസ്കാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും
  വളര്‍ത്താനും നമുക്കു പരിശ്രമിക്കാം. അതുവഴി മരണസംസ്കാരത്തിന്‍റെ പിടില്‍
  നിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാന്‍ നമുക്കു കഴിയും. ജീവന്‍ തന്നെയായ ഈശോയുടെ
  ശിഷ്യരായ നമുക്ക് ജീവസംസ്കാരത്തിന്‍റെ പ്രചാരകരും ജീവന്‍റെ സംരക്ഷകരുമായി
  ജീവിക്കാം, പ്രവര്‍ത്തിക്കാം.

  1. ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം

   
   
  1. ജീവന്‍റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിളിന്‍റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെയും
  ദര്‍ശനങ്ങള്‍ പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ല.
  2. ജീവസംസ്കാരം വളര്‍ത്തുക ക്രൈസ്തവ ധര്‍മ്മമാണ്?
   

  2. ഉത്തരം കണ്ടെത്താം 

   
   
  1. ജീവന്‍:ദൈവദാനമാണ്. വ്യക്തമാക്കുക.?
  2. മറ്റു സൃഷ്ടികളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മനുഷ്യജീവന്‍റെ മഹത്വം
  എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക?
  3. ജീവനോടുള്ള ആദരവു നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തെല്ലാം?
  4. ജീവനെതിരെയുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളികള്‍ ഏവയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക?
  5. ജീവസംസ്കാരം വളര്‍ത്താന്‍ നാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം?
   

  3. പ്രവര്‍ത്തിക്കാം

   
   
  'ജീവസംസ്കാരം വളര്‍ത്താന്‍' എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു
  കൊളാഷ് നിര്‍മ്മിക്കുക.
   
   

  4. ദൈവവചനം വായിക്കാം

   
   
  സങ്കീ. 139:13-24.