•  
  ചരിത്രത്തില്‍ ഇടംനേടിയ അനേകം മഹാത്മാക്കള്‍ ഉണ്ട്. ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചവര്‍
  എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരും പലരുണ്ട്. എന്നാല്‍ നസ്രായനായ ഈശോയെ
  പ്പോലെ ലോകചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയില്ല. കാലചക്രത്തെ ബി.സി.
  എന്നും എ.ഡി. എന്നും രണ്ടായി വേര്‍തിരിക്കുന്നതിന് കാരണമായത് ദൈവപുത്രനായ
  ഈശോയുടെ ജനനമാണ്. ഈശോയുടെ നാമം പരോക്ഷമായെങ്കിലും
  സൂചിപ്പിക്കാതെ ചരിത്രമെഴുതാനാവില്ല. കാരണം ഈശോയ്ക്ക് ലോകചരിത്രത്തില്‍
  അതുല്യമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്.
   
  ഈശോയുടെ ജനനം, ജീവിതം, മരണം, ഉത്ഥാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചരി
  ത്രപരമായ വസ്തുതകള്‍ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു
  രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്: ചരിത്രപുരുഷനായ ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് 
  നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കും; രണ്ട്: ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു
  ള്ളവരുടെ സംശയങ്ങള്‍ ദുരീകരിക്കാനും ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായി മറുപടി
  നല്‍കാനും ഉപകരിക്കും.
   
  ഈശോ ഒരു ചരിത്രപുരുഷനായിരുന്നു എന്നതിന് ഒട്ടേറെ തെളിവുകള്‍
  കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. അവയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് ഈശോയുടെ ചരിത്രപര
  തയെ കൂടുതല്‍ ആഴത്തില്‍ ഗ്രഹിക്കാന്‍ സഹായകമാകും.
   
   

  കാത്തിരിപ്പിന്‍റെ പൂര്‍ത്തീകരണം

   
   
  ദൈവികജീവനില്‍ പങ്കുകാരാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു.
  എന്നാല്‍ സാത്താന്‍റെ പ്രലോഭനങ്ങള്‍ക്കടിപ്പെട്ട് പാപം ചെയ്തുപോയ മനുഷ്യന്
   
  ദൈവികജീവന്‍ നഷ്ടമായി. അതുവഴി അവന്‍ പാപത്തിന് അടിമയായിത്തീരുകയും
  ചെയ്തു. എന്നാല്‍ സ്നേഹനിധിയായ ദൈവം മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു പദ്ധതി
  തയ്യാറാക്കി. ആ പദ്ധതിയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണമാണ് ഈശോയില്‍  നിറവേറിയത്.
   
  ആദിമാതാപിതാക്കളുടെ അധഃപതനത്തിനു ശേഷം അവര്‍ക്ക് രക്ഷ വാഗ്ദാനം
  ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവം രക്ഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ അവരില്‍ ഉണര്‍ത്തി (ഉല്പ.
  3:15). ദൈവജനമായ ഇസ്രായേലിന്‍റെ നേതാവായ മോശയുടെ പ്രവചനം മുതല്‍
  അനേകം പ്രവാചക വചനങ്ങളില്‍ രക്ഷകനായ ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ
  സൂചനകള്‍ കാണാം, മോശ ഇസ്രായേല്‍ജനത്തോട് വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ
  കനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: "ദൈവമായ കര്‍ത്താവ് നിന്‍റെ സഹോദരങ്ങളുടെ
  ഇടയില്‍നിന്ന് എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ നിനക്കുവേണ്ടി അയയ്ക്കും. അവന്‍റെ
  വാക്കാണ് നീ ശ്രവിക്കേണ്ടത്" (നിയമാ. 18:15). മോശയുടെ ഈ വചനങ്ങള്‍
  ഇസ്രായേല്‍ ജനത്തിന് രക്ഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ നല്‍കി. "യുവതി ഗര്‍ഭം ധരിച്ച്
  ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. അവന്‍ ഇമ്മാനുവേല്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും" (ഏശയ്യ 7:14).
  എന്ന ഏശയ്യാ പ്രവാചകന്‍റെ വാക്കുകളും രക്ഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ
  അവരിലുണര്‍ത്തി. മത്തായി 1:23, ലൂക്കാ 1:31 എന്നീ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളിലും ഈശോ
  യെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
   
  ദൈവം പ്രവാചകന്‍മാരിലൂടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത രക്ഷകനെ ഇസ്രായേല്‍ജനം
  പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു. ചരിത്രത്തെ ഭാഗിച്ചവന്‍ ചരിത്രത്തിലേയ്ക്കു കടന്നു
  വരുന്നതിനു നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കുമുമ്പേ അവനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് അറിവുകിട്ടി. പൂര്‍വ
  കാലങ്ങളില്‍ പ്രവാചകډാരിലൂടെ സംസാരിച്ച ദൈവം സമയത്തിന്‍റെ തികവില്‍ തന്‍റെ
  ഏകജാതനായ ഈശോയിലൂടെ ലോകത്തോട് സംസാരിച്ചു (ഹോബ്രാ. 1:1-2).
  അങ്ങനെ ഇസ്രായേല്‍ ജനതയുടെ കാത്തിരിപ്പ് ഈശോയുടെ ആഗമനത്തില്‍ പൂര്‍ത്തി
  യായി.

  ചരിത്രസാക്ഷ്യങ്ങള്‍

   
   
  ചരിത്രപുരുഷനായ ഈശോ സസ്രത്തുകാരന്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ 'നസ്രായന്‍
  ഈശോ' എന്നാണറിയപ്പെടുന്നത്. പീലാത്തോസ് ഈശോയുടെ കുരിശിനുമുകളില്‍ 
  ഫലകത്തില്‍ എഴുതി വച്ചത് "നസ്രായനായ യേശു, യഹൂദരുടെ രാജാവ്" എന്നാണ് 
  (യോഹ. 19:19). ഈശോയുടെ ചരിത്രപരതയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ ഉതകുന്ന
  വിവിധ ഉറവിടങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്. പല ചരിത്രരേഖകളിലും ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള
  പരാമര്‍ശനങ്ങള്‍ കാണാന്‍ കഴിയും. അവയില്‍ ചിലത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. 
   
   

  1. സോക്രട്ടീസ്

   
  ബി.സി.നാലാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ സോക്രട്ടീസ്
  ഇങ്ങനെ എഴുതി: "കാത്തിരിക്കുക, വരാനിരിക്കുന്ന സാര്‍വത്രിക വിജ്ഞാനിയെ
  പാര്‍ത്തിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്‍റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പാകെ എങ്ങനെ വ്യാപരിക്ക
  ണമെന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും". ലോകരക്ഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള
   
  പ്രത്യാശയാണ് സോക്രട്ടീസിന്‍റെ ഈ പ്രസ്താവന സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. (ഞലള.
  റിച്ചിയോത്തി, ചരിത്രപുരുഷനായ ഈശോ).
   

  2. യഹൂദപാരമ്പര്യം

   
  യഹൂദവംശജനായ നസ്രായക്കാരന്‍ ഈശോയുടെ വേരുകള്‍ ആ വംശത്തില്‍ത്ത
  ന്നെയുണ്ട്. യഹൂദരുടെ നിയമസംഹിതയും വ്യാഖ്യാനവുമടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥമാണ്
  താല്‍മൂദ് (ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട്). അതിന്‍റെ ഒരു സമകാലീന രേഖയാണ് മിദ്റാഷിം.
  ഇതില്‍ ഈശോയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: നോസ്രി (നസ്രായേന്‍) എന്ന
  ഈശോ, മറിയം എന്ന സ്ത്രീയില്‍നിന്നും ജനിച്ചു. ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു എന്ന
  കുറ്റമാരോപിച്ച് ഈശോ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയും മരണത്തിനു വിധിക്കപ്പെടു
  കയും ചെയ്തു.
   

  3. ഫ്ളാവിയൂസ് ജൊസേഫൂസ്

   
   
  ഈശോയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ തെളിവുകള്‍ നല്‍കുന്നതാണ്
  ഫ്ളാവീയൂസ് ജൊസേഫൂസ് എന്ന ചരിത്രകാരന്‍റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍
  എ.ഡി.94-ല്‍ അദ്ദേഹം രചിച്ച ഖലംശവെ അിശേൂൗശ്യേ (യഹൂദ പൗരാണികത്വം) എന്ന  ചരി
  ത്രഗ്രന്ഥത്തില്‍ യഹൂദജനതയുടെ ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും വിവരിക്കു
  ന്നിടത്ത് ഈശോയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. മൂന്നിടങ്ങളിലാണ് ഈശോയെയും
  ക്രൈസ്തവരെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
   
  സ്നാപകയോഹന്നാനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ
  ആദരപൂര്‍വം പറയുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പരാമര്‍ശം. മറ്റൊന്ന്  അപ്പസ്തോലനായ
  യാക്കോബിന്‍റെ ദാരുണമായ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. "ക്രിസ്തു എന്നു
  വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈശോയുടെ സഹോദരനായ യാക്കോബ്" എന്ന വിശേഷണം
  ഇതില്‍ കാണാം.( ഖലംശവെ അിശേൂൗശ്യേ തത: 200)( തത, 200).
   
  വളരെ വിശദമായ ഒരു പ്രതിപാദനമാണ് അടുത്തഭാഗത്ത് കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്.
  അത് ഇപ്രകാരമാണ്: "അക്കാലത്ത് ഈശോ എന്ന ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മനുഷ്യന്‍
  ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അസാധാരണ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന
  വനായിരുന്നു. സത്യത്തെ ആഹ്ലാദപൂര്‍വം സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ ഗുരുവായിരുന്നു
  അദ്ദേഹം. വളരെയേറെ യഹൂദരെയും ഗ്രീക്കുകാരെയും അദ്ദേഹം തന്നിലേക്ക്
  ആകര്‍ഷിച്ചു. സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖډാര്‍ അദ്ദേഹത്തില്‍ കുറ്റം ചുമത്തിയപ്പോള്‍
  പീലാത്തോസ് അദ്ദേഹത്തെ കുരിശില്‍ തറച്ചുകൊന്നു. ആദ്യം മുതല്‍ അദ്ദേഹത്തെ
  സ്നേഹിച്ചിരുന്നവര്‍ ആ സ്നേഹത്തില്‍നിന്ന് പിډാറിയില്ല. സത്യത്തില്‍ മൂന്നാംദി
  വസം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജീവനുള്ളവനായി അവര്‍ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതുപോലു
  ള്ളതും അത്ഭുതകരങ്ങളുമായ മറ്റു കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ദിവ്യപ്രവാചക
  ډാര്‍ നേരത്തേതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തില്‍നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികള്‍
  എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ വര്‍ഗം ഇന്ന് ഒട്ടും കുറവല്ല". (ഖലംശവെ അിശേൂൗശ്യേ തഢകകക
  :6364).
   
   

  4. റോമന്‍ ഗ്രന്ഥകാരډാര്‍

   
   
  പ്രശസ്തരായ പല റോമന്‍ ഗ്രന്ഥകാരډാരും ഈശോയെക്കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ രച
  നകളില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യാമൈനറിലെ ഗവര്‍ണറായിരുന്ന പ്ലീനി (ജഹശി്യ വേല
   
  ഥീൗിഴലൃ), എ.ഡി. 112-ല്‍ ട്രാജന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിക്കെഴുതിയ ഒരു കത്ത് ഇതിന് ഉദാഹരണ
  മാണ്. തന്‍റെ ഭരണസീമയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ബിത്തിനിയയില്‍ ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികള്‍
  ഉണ്ടെന്നും അവര്‍ പ്രഭാതത്തിനുമുമ്പ് ഒരുമിച്ചുകൂടുകയും ദൈവമെന്നപോലെ
  ക്രിസ്തുവിന് സ്തുതിഗീതങ്ങള്‍ പാടി അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു
  എന്ന് പ്ലീനി എഴുതുന്നു (ഋുശീഹെേമ,ത,96).
   
  റോമന്‍ ചരിത്രകാരന്‍മാരില്‍ പ്രധാനിയാണ് ടാസിറ്റസ്. അദ്ദേഹം തന്‍റെ
  അനള്‍സ് എന്ന ചരിത്രഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഈശോയെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
  ഇപ്രകാരമാണ്: "തിബേരിയൂസ് ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ ഭരണകാലത്ത്, പന്തിയോസ്
  ഗവര്‍ണറായിരിക്കുമ്പോള്‍ കൊലചെയ്യപ്പെട്ട ക്രിസ്തു എന്നയാളുടെ പേരില്‍
  ക്രൈസ്തവര്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു".
  (അിിമഹലെ, തഢ,44).

  5. അപ്പോക്രിഫല്‍ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍

   
   
  ഔദ്യോഗികമായി വി. ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഗണത്തില്‍പ്പെടുത്താത്ത
  വയാണ് അപ്പോക്രിഫല്‍ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍. ഈശോയെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടതും എന്നാല്‍
  സഭ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കാത്തതുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണിവ. അവയില്‍
  ഈശോയെക്കുറിച്ചും ഈശോയുടെ സമകാലിക സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെയ
  ധികം പരാമര്‍ശങ്ങളുണ്ട്. 'തോമായുടെ നടപടികള്‍', 'ഹെബ്രായരുടെ സുവിശേഷം',
  'നസ്രായരുടെ സുവിശേഷം', 'പത്രോസിന്‍റെ സുവിശേഷം', യാക്കോബിന്‍റെ
  പ്രോത്തോ എവാന്‍ഗേലിയും എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
   

   

  സുവിശേഷങ്ങളിലെ ഈശോ

   
   
  ഈശോയെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നാലു സുവിശേഷങ്ങളും. അവി
  ടുത്തെ ജീവിതത്തിന്‍റെ മിഴിവാര്‍ന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് സുവിശേഷങ്ങള്‍ വരച്ചുകാട്ടുന്നത്.
  ഈശോയെ നേരില്‍ കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും അറിഞ്ഞ സുവിശേഷകന്‍മാര്‍
  നല്‍കുന്ന വിവരണത്തിന് പ്രത്യേകമായ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. സുവിശേഷകന്‍മാര്‍
  പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രബന്ധിതമായ സംഭവങ്ങളും വ്യക്തികളും സ്ഥലങ്ങളും
  ഈശോയുടെ ചരിത്രപരതയ്ക്ക് വലിയ സാക്ഷ്യമാണ്. ഉദാഹരണമായി ഈശോയുടെ
  ജനനസമയത്ത് റോമന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയായ അഗസ്റ്റസ് സീസറിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം
  റോമാ സാമ്രാജ്യത്തില്‍ നടന്ന കണക്കെടുപ്പ് (ലൂക്കാ 2: 1-7); റോമന്‍ ഗവര്‍ണര്‍
  പീലാത്തോസിന്‍റെ ഭരണകാലത്താണ് ഈശോ മരണത്തിനു വിധിക്കപ്പെടുകയും
  കുരിശില്‍ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു മരിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന പരാമര്‍ശം (ലൂക്കാ 23:13-56)
  തുടങ്ങിയവ. ഇവ കൂടാതെ, ഈശോ ജനിച്ചതും ജീവിച്ചതും മരിച്ചതുമായ സ്ഥലങ്ങള്‍
  ഇന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നു. അവ വിശുദ്ധ നാടുകള്‍ എന്ന പേരില്‍ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.
   
  ഈശോയുടെ മരണത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ഈശോ മരിച്ചവരില്‍നിന്ന്
  ഉത്ഥാനം ചെയ്തു എന്നു ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ശിഷ്യډാര്‍ക്ക് ഈശോ ജീവിത
   
  ത്തിന്‍റെ സര്‍വസ്വവുമായി മാറി. തങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ച ഈശോയെ ലോകത്തോടു
  പ്രഘോഷിക്കാതിരിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
   
  ഈശോയുടെ വചനങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും വളരെ ചുരിങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട്
  ലോകത്തിന്‍റെ  നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. വളരെ വര്‍ഷങ്ങളോളം സുവിശേഷ
  പ്രചാരണം നടന്നിരുന്നത് വാമൊഴിയായിട്ടാണ്, ക്രമേണ സുവിശേഷം
  വരമൊഴിയായും പ്രചരിച്ചു. നാലു സുവിശേഷങ്ങള്‍ രചിക്കപ്പെട്ടു. പരിശുദ്ധാത്മാ
  വിന്‍റെ നിവേശനത്താല്‍ എഴുതപ്പെട്ട ഈ സുവിശേഷങ്ങള്‍ നാലും പരസ്പര പൂരക
  ങ്ങളാണ്.
   
  വി.ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: "നമ്മുടെ ഇട
  യില്‍ നിറവേറിയ കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണം എഴുതാന്‍ അനേകംപേര്‍ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട
  ല്ലോ. അതാകട്ടെ ആദിമുതല്‍തന്നെ വചനത്തിന്‍റെ ദൃക്സാക്ഷികളും
  ശുശ്രൂഷകന്‍മാരും നമുക്ക് ഏല്‍പിച്ചുതന്നിട്ടുള്ളതനുസരിച്ചാണ്. അല്ലയോ,
  ശ്രേഷ്ഠനായ തെയോഫിലോസ്, എല്ലാകാര്യങ്ങളും സുക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചതിനു
  ശേഷം എല്ലാം ക്രമമായി നിനക്ക് എഴുതുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നി.."
  (ലൂക്കാ 1:1-4). സുവിശേഷകനായ ലൂക്കായുടെ ഈ വചനങ്ങള്‍ ഈശോയില്‍
  പൂര്‍ത്തിയായ ചരിത്രസംഭവങ്ങളുടെ വിവരണമാണ് സുവിശേഷങ്ങളില്‍ ആലേഖനം
  ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നു സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു.
   
  ഈ വസ്തുതയെ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് വി. യോഹന്നാന്‍റെ  വാക്കുകള്‍. "ഈ
  ഗ്രന്ഥത്തില്‍ എഴുതപ്പെടാത്ത മറ്റനേകം അടയാളങ്ങളും യേശു ശിഷ്യരുടെ സാന്നി
  ധ്യത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇവ തന്നെയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത,് യേശു
  ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ വിശ്വ
  സിക്കുക നിമിത്തം നിങ്ങള്‍ക്ക് അവന്‍റെ നാമത്തില്‍ ജീവന്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടി
  യാണ്" (യോഹ.20:30-31). സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ എഴുതുകയല്ല, സംഭവിച്ചവ
  യില്‍നിന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടവ മാത്രം എഴുതുകയാണ് സുവിശേഷകന്‍ ചെയ്തതെന്ന്
  ഇതില്‍നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ചരിത്രരചനയുടെ ഔചിത്യം സുവിശേഷരചനയില്‍
  പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്‍റെ തെളിവുകൂടിയാണ്. സുവിശേഷകനായ വിശുദ്ധ യോഹ
  ന്നാന്‍ ശ്ലീഹാ വീണ്ടും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു: "ഈ ശിഷ്യന്‍ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യ
  ങ്ങള്‍ക്ക് ,സാക്ഷ്യം നല്‍കുന്നതും ഇവ എഴുതിയതും" (യോഹ.21:24). സുവിശേഷങ്ങ
  ളുടെ ഉള്ളടക്കം ചരിത്രവസ്തുക്കളെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതാണ്. സുവിശേഷങ്ങളില്‍
  നാം കണ്ടുമുട്ടുന്ന, ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ അസ്തിത്വം നിഷേധിക്കാന്‍
  സത്യാന്വേഷികള്‍ക്കു സാധ്യമല്ല.

  ആദിമസഭയുടെ വിശ്വാസപ്രഘോഷണം

   
   
  ഈശോ ചരിത്രപുരുഷനാണെന്നതിന്‍റെ ശക്തമായ മറ്റൊരു തെളിവാണ് ആദിമ
  സഭാസമൂഹത്തിന്‍റെ ജീവിതം. യഹൂദര്‍ കുരിശില്‍ തറച്ചുകൊല്ലുകയും എന്നാല്‍
  മൂന്നാംദിവസം ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കുകയും ചെയ്ത ഈശോയില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന
   
  ഒരു നവസമൂഹം ഉദയം ചെയ്തു. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടില്‍ തന്നെ അവര്‍
  ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു. അന്ത്യോക്യായില്‍ വച്ചാണ് ക്രിസ്തുവില്‍
  വിശ്വസിച്ചവര്‍ ആദ്യമായി ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടത് (അപ്പ. പ്രവ. 11:26).
   
  അപ്പസ്തോല പ്രമുഖനായ വി. പത്രോസും രക്തസാക്ഷിയായ വി. സ്റ്റീഫനു
  മൊക്കെ നല്‍കിയ വ്യക്തിപരമായ സാക്ഷ്യത്തെ വിശ്വാസികളുടെ ഗണം സ്വന്തമാക്കി.
  ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇല്ലായ്മചെയ്യാന്‍ തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ച സാവൂള്‍
  ക്രിസ്തുവിനായി ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന പൗലോസായി മാറിയത് ആദിമസഭയുടെ
  വിശ്വാസത്തെ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഈശോയെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ
  ക്കുറിച്ചും അവര്‍ പ്രഘോഷിച്ചു. വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം അനുദിനം വളര്‍ന്നുവന്നു
  ഈശോയുടെ ചരിത്രപരതയ്ക്ക് ഉറപ്പുള്ള തെളിവാണ് ആദിമസഭാസമൂഹത്തിന്‍റെ
  വിശ്വാസപ്രഘോഷണം. ആദിമ സഭയുടെ തുടര്‍ച്ചയായി ലോകമെങ്ങും വ്യപിച്ചു
  നിലനില്‍ക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരുടെ സാന്നിധ്യവും ഈശോയുടെ ചരിത്രപരതയ്ക്കുള്ള
  വലിയ സാക്ഷ്യമാണ്.
   
  സത്യസന്ധതയോടെ ചരിത്രത്തെ സമീപിക്കുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും ഈശോയുടെ
  ചരിത്രപരതയെ നിഷേധിക്കാന്‍ ആവില്ല. സജീവദൈവത്തിന്‍റെ പുത്രനായ ഈശോയുടെ
  ജീവിതം മാനവജനതയ്ക്ക് ചൈതന്യം പകരുന്നതാണ് നസ്രത്തുകാരിയായ
  മറിയത്തില്‍നിന്ന് ജനിച്ച ഈശോ നസ്രത്തില്‍ മറിയത്തിന്‍റെയും
  യൗസേപ്പിതാവിന്‍റെയും ശിക്ഷണത്തില്‍ വളര്‍ന്ന്, 30-ാം വയസ്സില്‍ സ്നാപക
  യോഹന്നാനില്‍ നിന്ന് മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിച്ചു. അവിടുന്ന് യൂദയായിലും
  പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും അത്ഭുതങ്ങള്‍ 
  പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിനാല്‍ മരണത്തിന്
  വിധിക്കപ്പെട്ട് കാല്‍വരിയില്‍ കുരിശില്‍ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിച്ച ഈശോ കല്ലറയില്‍
  അടക്കപ്പെട്ടു. മൂന്നാ ദിവസം അവിടുന്നു ഉത്ഥിതനായി. ഈശോയുടെ ജീവിതം
  ഇന്നും ജനകോടികള്‍ക്ക് പ്രചോദനവും പ്രത്യാശയും പകര്‍ന്നുകൊണ്ട്
  നിലകൊള്ളുന്നു.
   
  ഈശോയെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ പലരും ശ്രമിച്ചു. അവരെല്ലാവരും ചരിത്രത്തിന്‍റെ
  ഗതിയില്‍ മറഞ്ഞുപോയി. എന്നാല്‍, ഈശോ ഇന്നും ചരിത്രത്തിന് അതീതനായി
  ജീവിക്കുന്നു. നസ്രത്തുകാരനും ലോകരക്ഷകനുമായ ഈശോയുടെ ജീവിതവും
  സന്ദേശവും നമുക്കെന്നും പ്രചോദനമായിരിക്കട്ടെ.

  1. ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം

   

  1. ഈശോയുടെ ചരിത്രപരതയെ തെളിയിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെല്ലാം
  തെളിവുകള്‍ നല്കാന്‍ കഴിയും.
  2. "പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണമാണ് ഈശോ". സമര്‍ത്ഥിക്കുക.
   

   

  2. ഉത്തരം കണ്ടെത്താം 

   
   
  1. ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായ അറിവ് എന്തിനെല്ലാം നമ്മെ
  സഹായിക്കുന്നു?
  2. ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന തത്വജ്ഞാനിയായ സോക്രട്ടീസ്
  വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ത്?
  3. ഈശോയുടെ ചരിത്രപരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരെന്ത്?
  4. സുവിശേഷങ്ങളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഈശോയില്‍ നിറവേറിയ
  തുമായ രക്ഷാകരസംഭവങ്ങള്‍ ചരിത്രപരമാണെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?
  5. ഈശോയുടെ ചരിത്രപരതയ്ക്ക് ഉറപ്പുള്ള തെളിവാണ് ആദിമ സഭാ
  സമൂഹത്തിന്‍റെ വിശ്വാസപ്രഘോഷണം. വ്യക്തമാക്കുക.
   
   

  3. പ്രവര്‍ത്തിക്കാം 

   
   
      ഈശോയെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്‍മാരും മഹത്മാക്കളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
  കാര്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് ക്ലാസില്‍ പൊതുവായി പങ്കുവയ്ക്കുക.
   
   

  4. ദൈവവചനം വായിക്കാം

   
   
        അപ്പ.പ്രവ. 5:21-39.
  തപരതയെ തെളിയിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെല്ലാം
  തെളിവുകള്‍ നല്കാന്‍ കഴിയും.
  2. "പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണമാണ് ഈശോ". സമര്‍ത്ഥിക്കുക.
   

   

  2. ഉത്തരം കണ്ടെത്താം 

   
  1. ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായ അറിവ് എന്തിനെല്ലാം നമ്മെ
  സഹായിക്കുന്നു?
  2. ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന തത്വജ്ഞാനിയായ സോക്രട്ടീസ്
  വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ത്?
  3. ഈശോയുടെ ചരിത്രപരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരെന്ത്?
  4. സുവിശേഷങ്ങളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഈശോയില്‍ നിറവേറിയ
  തുമായ രക്ഷാകരസംഭവങ്ങള്‍ ചരിത്രപരമാണെന്ന് പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?
  5. ഈശോയുടെ ചരിത്രപരതയ്ക്ക് ഉറപ്പുള്ള തെളിവാണ് ആദിമ സഭാ
  സമൂഹത്തിന്‍റെ വിശ്വാസപ്രഘോഷണം. വ്യക്തമാക്കുക.
  3. പ്രവര്‍ത്തിക്കാം 
      ഈശോയെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്‍മാരും മഹത്മാക്കളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
  കാര്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് ക്ലാസില്‍ പൊതുവായി പങ്കുവയ്ക്കുക.
  4. ദൈവവചനം വായിക്കാം
        അപ്പ.പ്രവ. 5:21-39.